m

PAKT powstał w 2016 roku jako oddolna inicjatywa zrzeszająca  animatorów, kuratorów, kulturoznawców, historyków sztuki, grafików, artystów, filmowców czy twórców stron internetowych.

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę we Wrocławiu, ale działania kieruje zarówno do lokalnych, jak i ogólnopolskich oraz międzynarodowych odbiorców. Nadrzędną ideą Stowarzyszenia jest promocja miasta jako przestrzeni interakcji z kulturą i sztuką oraz aktywne działanie  na rzecz edukacji kulturalnej. W tym celu organizujemy wystawy, przygotowujemy publikacje oraz wdrażamy projekty z zakresu designu, architektury czy sztuki we współpracy z placówkami edukacyjnymi i publicznymi, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi czy kawiarniami. Podejmujemy się prowadzenia warsztatów, konferencji, wykładów, seminariów, a także projektów komercyjnych w obszarach mających wpływ na przestrzeń kultury.

y

Aleksandra Krupa

Prezeska Stowarzyszenia PAKT. Menedżerka, współautorka i kuratorka projektów oraz wystaw artystyczno-edukacyjnych propagujących kulturę i rozwój poprzez obcowanie z designem, architekturą i sztuką. Organizuje warsztaty, wykłady, wystawy oraz debaty, na które zaprasza zarówno małych, jak i dużych.

Joanna Panciuchin

Kulturoznawczyni i Wiceprezeska Stowarzyszenia PAKT. Interesuje się przestrzenią miejską, sposobami życia ludzi, którzy ją zamieszkują i przekształcają. Aktywnie uczestniczy w badaniach naukowych w Polsce i zagranicą. Posiada duże doświadczenie w zakresie promocji wydarzeń oraz projektów kulturalnych i edukacyjnych.

Piotr Jakub Fereński

Kulturoznawca i historyk idei, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorem wielu publikacji z zakresu teorii kultury, historii nauki, filozofii języka, sztuk wizualnych oraz studiów miejskich. Zajmuje się również związkami sfery ikonicznej z pamięcią zbiorową. W Stowarzyszeniu pełni rolę specjalisty, czuwając nad wysokim poziomem merytorycznym projektów.

Aleksandra Solińska

Anglistka, tłumaczka, historyczka sztuki i kuratorka wystaw. Aktywnie współpracuje z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji kulturalno-artystycznej, współkoordynując lub animując projekty edukacyjne dla różnych grup wiekowych. Lubi pracę z dziećmi, dla których organizuje warsztaty językowo-plastyczne. Zajmuje się także tłumaczeniami, w tym audio-wizualnymi.

Anna Sztromwasser

Od siedmiu lat pracuje jako grafik oraz ilustrator, zarówno w kraju jak i za granicą, podejmując różnorodne tematy. Zaangażowana w projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, dla których tworzy kompletną identyfikację graficzną.

Mateusz Stefaniak

Programista i założyciel firmy Certa Software. Od lat zajmuje się tworzeniem stron www i aplikacji mobilnych. Współpracuje z wieloma firmami z całej Polski oraz organizacjami pozarządowymi. W Stowarzyszeniu PAKT odpowiedzialny jest za tworzenie i obsługę stron internetowych projektów.

Tomasz Nowak

Z zawodu operator kamery i montażysta, z zamiłowania fotograf. Założyciel i pomysłodawca ImpulseImage. Pracował przy wielu produkcjach filmów dokumentalnych, programów telewizyjnych czy filmów fabularnych. W Stowarzyszeniu odpowiada za realizację dokumentacji fotograficznej i wideo.

16788021_1774270732892961_325854767_n