“Kto widział… modernizm” to program kreatywnych działań edukacyjno-animacyjnych skierowanych do wrocławian, turystów i osób zainteresowanych wrocławską moderną. W czasie jego realizacji staraliśmy się pokazać dzieciom, jak poruszać się w przestrzeni miejskiej, jak odróżniać style architektoniczne i warstwa po warstwie odsłaniać ślady przeszłych epok. Wraz z Kuną-Przewodniczką ruszyliśmy na spacer śladami wrocławskiej architektury modernistycznej, tropiąc jej cechy charakterystyczne i przyglądając się efektom przemian, którym przez lata poddawano budynki modernistyczne. Rezultatem naszej fantastycznej przygody stała się interaktywna mapa wrocławskiej moderny, współtworzona przez dzieci zaangażowane w projekt.

Organizatorzy:
Grupa PAKT
ALEKSANDRA KRUPA | manager projektu
ALEKSANDRA SOLIŃSKA | koncepcja warsztatów
ANNA SZTROMWASSER | projekt graficzny
JOANNA PANCIUCHIN | promocja, wsparcie merytoryczne
PIOTR JAKUB FEREŃSKI | wsparcie merytoryczne
MATEUSZ STEFANIAK | strona www
TOMASZ NOWAK | dokumentacja foto i wideo